Latest

Welkom by Plus 50

Welcome to Plus 50

Jou beste jare | Your best years

Plus 50

Jou beste jare | Your best years

Plus 50 is ‘n tweemaandelikse nasionale tydskrif gerig op seniorsmark van Suid-Afrika en word sedert 2005 deur Plus 50 Media (Edms) Bpk uitgegee. Die hartslag van die tydskrif is positiewe veroudering. Die artikels is in Afrikaans of in Engels en raak onderwerpe oor ‘n wye spektrum van seniorsbelangstelling aan.

Plus 50 is a national magazine targeting the senior market of South Africa.  Published every two months since 2005 by Plus 50 Media (PTY) Ltd, its heartbeat is positive ageing. The article appear in Afrikaans or English and touch on a wide range of subjects

Vorige Uitgawes

Previous Publications

Gadgets & Devices

Travel

Fashion

Website Stories
Webwerf Stories

Hot

Kaap is Vuil
Karoo-Kerfees
Mutual Bank
Simon Bruinders

Teken in en wen!

Subscribe and win!

Z

Redaksiesekretariaat

Editorial secretariat

Tel: 012 348 8706
Faks/Fax: 086 500 2553
plus50@plus50.co.za

Advertensies en Bemarking/Advertising and Marketing

Suid Afrika en Namibië / South Africa and Namibia

Hugh Woods
Tel: 072 550 2227
hugh@plus50.co.za

z

Agentskappe / Agencies

Gauteng

Iza Greeff
Tel: 012 348 8706
Sel: 082 406 6047
marketing@plus50.co.za

Kaapstad / Cape Town

Maugie Viljoen
Tel: 082 785 3972
maugiev@yahoo.com

z

Advertensies & Bemarking

Avenue Advertising
Tel: 011 463 7940
Cell:  082 881 3454
barbara@avenue.co.za
Website: www.avenue.co.za

k

Intekenare

Subscribers
Skakelbeampte / Public Relations Officer

Tel: 012 348 8706
Faks/Fax: 086 500 2553
plus50@plus50.co.za