Welcome to Plus 50

Welkom by Plus 50

Your Best Years

Jou Beste Jare

Welkom by Plus 50

Plus 50 is ‘n tweemaandelikse nasionale tydskrif gerig op seniorsmark van Suid-Afrika en word sedert 2005 deur Plus 50 Media (Edms) Bpk uitgegee. Die hartslag van die tydskrif is positiewe veroudering. Die artikels is in Afrikaans of in Engels en raak onderwerpe oor ‘n wye spektrum van seniorsbelangstelling aan.

Welcome to Plus 50

Plus 50 is national magazine targeting the seniors market of South Africa. Published every two months since 2005 by Plus 50 Media (Pty) Ltd, its heartbeat is positive ageing. The articles appear in Afrikaans or English and touch on a wide range of subjects.

Jan 21 – Feb 21

Dec 20 – Jan 21

Oct 20 – Nov 20

Teken in en Wen!

Subscribe and Win!

TEKEN IN/HERNU EN STAAN ‘N KANS OM HIERDIE PRYS TE WEN

Baie geluk aan Mej Beatrix van Ettinger van die Wes-Kaap wat die heerlike vrugtekoek gewen het.

Z

Redaksiesekretariaat

Editorial secretariat

Tel: 012 348 8706
Faks/Fax: 086 500 2553
plus50@plus50.co.za

Z

Advertensies en Bemarking/Advertising and Marketing
Suid Afrika en Namibië / South Africa and Namibia

Hugh Woods
Tel: 072 550 2227
hugh@plus50.co.za

z

Advertensies & Bemarking

Advertising & Marketing

Gauteng

Iza Greeff
Tel: 012 348 8706
Sel: 082 406 6047
marketing@plus50.co.za

Kaapstad / Cape Town

Maugie Viljoen
Tel: 082 785 3972
maugiev@yahoo.com

Agentskappe / Agencies

Avenue Advertising
Tel: 011 463 7940
Cell:  082 881 3454
barbara@avenue.co.za
Website: www.avenue.co.za

k

Intekenare

Subscribers
Skakelbeampte / Public Relations Officer

Tel: 012 348 8706
Faks/Fax: 086 500 2553
plus50@plus50.co.za