Welkom by Plus 50

Welcome to Plus 50

Jou beste jare | Your best years

Plus 50

Jou beste jare | Your best years

Plus 50 is ‘n tweemaandelikse nasionale tydskrif gerig op seniorsmark van Suid-Afrika en word sedert 2005 deur Plus 50 Media (Edms) Bpk uitgegee. Die hartslag van die tydskrif is positiewe veroudering. Die artikels is in Afrikaans of in Engels en raak onderwerpe oor ‘n wye spektrum van seniorsbelangstelling aan.

Plus 50 is a national magazine targeting the senior market of South Africa.  Published every two months since 2005 by Plus 50 Media (PTY) Ltd, its heartbeat is positive ageing. The article appear in Afrikaans or English and touch on a wide range of subjects

Vorige Uitgawes

Previous Publications

Website Stories
Webwerf Stories

Hot

Boedelbelasting
Get the most from your savings
Mishandeling van bejaardes
Tinnitus
Hearing Loss
Namibië Gids
Too old to drive
Dizziness
Lining up your retirement
Robust estate plan
Versekering

Teken in en wen!

Subscribe and win!

Z

Redaksiesekretariaat

Editorial secretariat

Tel: 012 348 8706
plus50@plus50.co.za

Advertensies en Bemarking/Advertising and Marketing

Suid Afrika en Namibië / South Africa and Namibia

z

Agentskappe / Agencies

Gauteng

Iza Greeff
Tel: 012 348 8706
Sel: 082 406 6047
marketing@plus50.co.za

Kaapstad / Cape Town

Elkarien Fourie
Tel: 082 846 6899
elkarienfourie@gmail.com

z

Advertensies & Bemarking

Aggie Calitz-Jordaan
Sel:  064 539 7542
aggie@plus50.co.za

k

Intekenare

Subscribers
Skakelbeampte / Public Relations Officer

Tel: 012 348 8706
plus50@plus50.co.za